Mất tài khoản

Cập nhật: 20 ngày trước

Garena Free Fire có thể liên kết nhân vật game với tài khoản mạng xã hội như Facebook/VK/Google/Twitter hoặc chơi dưới dạng tài khoản Khách.
Sau khi liên kết nhân vật game với tài khoản mạng xã hội thành công. Tài khoản sẽ không thể thay đổi/hủy liên kết này.

1. Đối với tài khoản Facebook/VK/Google/Twitter: 
Người chơi cần bảo mật thật kỹ thông tin tài khoản FB/VK/GG/TW, trong trường hợp bị mất tài khoản FB/VK/GG/TW thì Garena không thể hỗ trợ bạn lấy lại được.

Hãy tham khảo các hướng dẫn dưới đây để lấy lại tài khoản:
Facebookhttps://www.facebook.com/help/www/105487009541643
- VKhttps://vk.com/faq18318
Googlehttps://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=vi
Twitterhttps://help.twitter.com/vi/safety-and-security/twitter-account-hacked

2. Đối với tài khoản Khách: 
Tài khoản Khách thông thường chỉ dùng để cho người chơi mới trải nghiệm thử về game xem có phù hợp hoặc hứng thú chơi hay không. Tài khoản Khách chỉ đồng bộ tại ứng dụng của thiết bị, nếu người chơi lỡ tay xóa ứng dụng đi mất thì các thông tin của tài khoản Khách cũng sẽ bị xóa. Chúng tôi không thể hỗ trợ khôi phục tài khoản khách cho người chơi được.

Khuyến cáo: Nếu người chơi thật sự thích thú và chơi lâu dài thì nên kết nối tài khoản Khách với Facebook, VK, Google hoặc Twitter để đồng bộ thông tin.