Lỗi: Tìm trận thất bại (MM8)

Cập nhật: 686 ngày trước

Thông báo lỗi này xuất hiện khi kết nối của bạn không ổn định hoặc các ứng dụng khác có thể ảnh hưởng đến ứng dụng Free Fire. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn nên:

1. Hãy thử chơi các chế độ chơi khác trước.

2. Đảm bảo rằng không có ứng dụng nào khác đang chạy khi chơi Free Fire và không sử dụng bất kỳ ứng dụng game không chính thống hoặc phần mềm thứ 3 nào.

3. Đóng các ứng dụng khác trước khi khởi chạy Free Fire, tắt các ứng dụng chạy nền.

4. Ưu tiên sử dụng Wifi để kết nối game để đảm bảo tính ổn định. Nếu sử dụng 3G/4G, hãy đảm bảo rằng lưu lượng của gói mạng vẫn còn đủ để sử dụng và chơi game.